ประกาศศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโทขทัยธรรมาธิราช

ขอยกเลิกการใช้ URL http://d4lp2.stou.ac.th ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

โดยนักศึกษาและคณาจารย์สามารถเข้าใช้งานได้ที่นี่ http://d4lp.stou.ac.th

โปรดรอ 10 วินาที URL จะเปลี่ยนอัตโนมัติ หรือ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ